آخرین اخبار
تاریخ نشر : 1400-03-18 09:09:04 کد خبر : 239427 بازدید : بازخورد ها : 0

جهت مشاهده مناقصه لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره 2000092285000001 ( نوبت اول  )

شهرداری ارطه در نظر دارد از محل اعتبارات ابلاغی سازمان شهرداریهای  کشور موضوع سهمیه قیر ( کمک به شهرهای زیر پنجاه هزار نفر ) نسبت به خرید قیر ( 70- 60 )  با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی از شرکت های واجد شرایط خرید و فروش قیر  با شرایط ذیل اقدام نماید .

الف : مشخصات :

ردیف

 

شرح خرید

                                              

 

محل تخلیه قیر

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ( ریال )

برآورد اولیه               (ریال )

زمان گشایش پیشنهادها

 

1

 

خرید قیر 70 – 60 استاندارد

                                     

ساری کیلومتر 10 جاده ساری به فرح آباد شهرک صنعتی شهید مصطفی خمینی    

 

000/000/363

 

000/000/263/7

روز پس از آخرین مهلت تحویل اسناد

 

ب ) مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه و ضمائم : تا شش روز پس از درج آگهی نوبت دوم  شهرداری ارطه و سامانه ستاد 

ج ) مهلت تحویل پیشنهادها : ده روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد مناقصه

د) محل تحویل پیشنهادها : استان مازندران – شهرستان قائم شهر –  اتوبان قائم شهر – ساری -  شهر ارطه- منطقه کفشگرکلا – جنب آبندان - شهرداری ارطه - دبیرخانه شهرداری .آگهی اسناد مناقصه فوق در سامانه ستاد به شماره فراخوان شماره 2000092285000001 قابل دریافت می باشد و پیشنهاد قیمت از طریق سامانه ستاد می باشد که ملاک عمل جهت بازگشایی و اعلام برنده بر اساس سامانه ستاد می باشد ولی پیشنهاد دهندگان حتماً باید پاکت ضمانتنامه شرکت در مناقصه را در موعد مقرر به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند .

ه ) نحوه تنظیم اسناد مناقصه : سپرده شرکت در مناقصه در پاکت ( الف ) اسناد مناقصه ، که تماماً به مهر و امضاء صلاحیت دار رسیده باشد به همراه اسناد و گواهی  یا مجوز تولید یا فروش  ،  آگهی آخرین تغییرات و اساسنامه  و صاحبان مجاز امضاء شرکت  و کپی کارت ملی آنان ، شناسه ملی و کد اقتصادی شرکت ،گواهی ارزش افزوده و کد معاملاتی بورس و مدارک فنی در پاکت ( ب ) پیشنهاد قیمت در پاکت ( ج ) ارائه و ارسال گردد .

و) محل گشایش پیشنهادها : شهرداری ارطه

ز ) سایر موارد : ضمانت نامه قابل قبول جهت شرکت در مناقصه ( فقط ضمانت نامه بانکی ) دارای اعتبار سه ماهه از تاریخ آگهی  و یا واریز وجه به حساب جاری 970170000000108729544009IR  شهرداری ارطه  نزد بانک ملی شعبه جانبازان قائم شهر  می باشد .

- به پیشنهادها و قیمت های مشروط ، مبهم و مخدوش و بدون آنالیز قیمت ترتیب اثر داده نخواهد شد .

- شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است .

- اعتبار فوق ازمحل اعتبارات دولتی ابلاغی سازمان شهرداریهای کشور و به صورت  اسناد خزانه اسلامی و با سررسید آذر و بهمن سال  1402  
می باشد .

- با توجه به اینکه اعتبار فوق به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید 1402 می باشد مبنای نقدی آن بر اساس قیمت فروش اسناد خزانه فوق در کارگزاری بورس در روز تحویل قیر به شهرداری محاسبه و میزان تنزیل ( کسری ) فروش اوراق نسبت به مبلغ اسمی آن طبق توافق طرفین یا از میزان قیر تحویلی کسر یا به صورت نقدی به صورت جداگانه به فروشنده پرداخت می گردد .

- ضمناً تحویل قیر از طرف فروشنده در محل تعیین شده بوده و هزینه حمل به عهده فروشنده می باشد .

تلفن تماس : 01142195532

  فاکس :   01142195532

                                                                                                                                   شهردار ارطه

                                                                                                                                 حبیب اله قاسمی

بازخورد ها (0)

ارسال بازخورد

اوقات شرعی

نظر سنجی

نظر سنجی وجود ندارد

پیوند های مرتبط